Imaxes

Luís Rei NúñezEscritor galego

A caixa das reminiscencias

esas fotos nunha caixa de carne
de marmelo baleira. Esas fotos
e a súa incandescencia de ardoras
e o seu recendo indomable e tolo...