Poemas

Luís Rei NúñezEscritor galego

De propia voz

Esta viaxe

Illa do covo

Illa do covo
/

O amor que dura

O amor que dura
/

Papel de cartas

Papel de cartas
/