Bibliografía

Luís Rei NúñezEscritor galego

Sobre os meus libros

Isabel Soto: Matarán a Reboiras (recensión). Madrygal, Revista de estudios galllegos, volumen nº 25 (8.8.2023).

Santiago Jaureguizar: Os baños solitarios de Luís Rei Núñez (entrevista). El Progreso (24.7.2022).

Montse González: Luís Rei Núñez e o Reboiras poliédrico (entrevista). Nós Diario/Sermos Galiza (5.6.2022)

Belén López: Os escritores somos axentes do servizo secreto da propia conciencia (entrevista). Diario de Pontevedra (25.5.2022).

Francisco Martínez Bouzas: Ambición e talento. Faro de Vigo (5.5.2022).

Lourdes Varela: Esta novela vai de xente que quere mellorar o mundo (entrevista). Faro de Vigo (21.4.2022).

Patricia Hermida: Luís Rei Núñez: A miña novela suma loita de clases e emerxencia ecolóxica (entrevista). La Opinión Coruña (20.3.2022).

Héctor J. Porto: As sílabas do mundo. La Voz de Galicia (17.1.2022).

Alfredo López Penide: A poesía é unha carreira de antorchas (entrevista). La Voz de Galicia (9.1.2022).

Inma Otero Varela: Os sendeiros boscosos da vida. Nós Diario (8.1.2022).

Ramón Rozas: O doce e o loito da existencia. Diario de Pontevedra (19.12.2021).

Belén López: A poesía nace sempre da necesidade de entender (entrevista). Diario de Pontevedra (14.12.2021).

Belén López: Luís Rei debuxa con letra pequena. Diario de Pontevedra (11.9.2021)

Francisco Martínez Bouzas: Rasgando el manto de la desmemoria, Brújulas y espirales, blog (11.12.2019).

Belén López: Hai que publicar libros que teñan pouso. La colección Tambo cumple 20 años. Diario de Pontevedra (9.12.2020).

Diego Ameixeiras: Dos arquivos de Dieste. La Voz de Galicia (19.7.2019).

Miro Villar: Rafael Dieste. O libre pensamento. Grial (223, xullo, agosto, setembro 2019).

Ramón Rozas: Rafael Dieste, dende a fiestra. Diario de Pontevedra (19.5.2019).

Montse Pena Presas: Dos arquivos de Dieste. Faro de Vigo (17.5.2019).

Xesús Fraga: Biografía e vindicación de Dieste (entrevista). La Voz de Galicia (26.4.2019).

Lourdes Varela: Luís Rei Núñez: Rafael Dieste foi un home radicalmente libre (entrevista). Faro de Vigo (25.4.2019).

Belén López: Con Dieste a novela era a vida (entrevista). Diario de Pontevedra (8.4.2019).

Francisco Martínez Bouzas: Iceberg Castelao. La Opinión A Coruña (15.10.2016)

Xesús Alonso Montero: Novela que é biografía. La Voz de Galicia (23.9.2016).

Ramón Rozas: O bo facer da nosa cultura. Diario de Pontevedra (3.9.2016).

Montse Dopico: A Novela pode ser a imaxe máis fiel do noso tempo. Praza pública (3.9.2016).

Ramón Nicolás: O segredo do pastor de estrelas. La Voz de Galicia (26.8.2016).

Vicente Araguas: A historia como ficción. El Ideal Gallego (21.8.2016).

Belén López: As novelas son anacos de vida (entrevista). Diario de Pontevedra (13.7.2016).

César Lorenzo Gil: Luís Rei Núñez: “A literatura galega actual elude os temas que poden crear controversia”. BiosBardia (20.12.2014).

Ramón Nicolás: Cartografía para as procuras. La Voz de Galicia (26.9.2014).

Román Raña: No furo da proa. Faro de Vigo (13.9.2014).

Miro Villar: Tributo atlántico. Grial (203, xullo, agosto, setembro 2014).

Armando Requeixo: A illa de Moebius. El Ideal Gallego (8.6.2014).

Ramón Rozas: Homérico! Diario de Pontevedra (7.6.2014)

Belén López: A realidade falséase na ficción, no xornalismo e na vida (entrevista). Diario de Pontevedra (24.10.2013).

Ramón Rozas: Días que non foron. Diario de Pontevedra (8.9.2013).

Ramón Rozas: Os días que non foron. Diario de Pontevedra (7.8.2013).

Ramón Nicolás: No fondal da memoria e das persoas. La Voz de Galicia (3.8.2013).

Santiago Jaureguizar: O ‘caddie’ de Franco. El Progreso (7.8.2013).

Ramón Nicolás: Fisterra, metonimia de Galicia. La Voz de Galicia (28.2.2012).

Ramón Rozas: O espírto Sawyer de Luís Rei. Diario de Pontevedra (18.2.2012).

Xavier Castro Rodríguez: Andar a terra cativo da súa cerna. Galicia Hoxe (7.2.2012).

Francisco Martínez Bouzas: Cronista e artesán. Faro de Vigo (12.1.2012).

Armando Requeixo: Caderno da Costa da Morte. El Ideal Gallego (26.12.2011).

Santiago Jaureguizar: Fisterra para andar en casa. El Progreso (19.12.2011).

Gabriel Pérez Durán: Rashomon dunha personaxe. Grial (184, outubro, novembro, decembro 2009).

María Lado: A guerra civil en Monte Louro. Xornal de Galicia (26.11.2009).

Manuel Rodríguez Alonso: Na procura da identidade. Vieiros (1.10.2009).

Laura Caveiro: Obsesións e fuxidas. Faro de Vigo (24.9.2009).

Xosé M. Eyré: Da miseira á opulencia. A Nosa Terra (3.9.2009).

Vicente Araguas: Ida e volta. El Ideal Gallego (23.8.2009).

Xosé Carlos Caneiro: Marabilla. La Voz de Galicia (22.8.2009).

Armando Requeixo: A cor do silencio. ProTexta (11, verán de 2009).

Manuel Vidal Villaverde: Eliximos o goberno non para sometelo todo a referendos feitos ‘daquela maneira’ (entrevista). Galicia Hoxe (13.7.2009).

Rosa Aneiros: Louro. A Nosa Terra (2.7.2009).

Víctor Paz Morandeira: Síntome un observador preocupado (entrevista). Xornal de Galicia (29.6.2009).

Manuel Vidal Villaverde: Literatura, mensaxe e denuncia (entrevista). Atlántico Diario (28.6.2009).

Ramón Nicolás: Espirais de almas derrotadas. La Voz de Galicia (20.6.2009).

Belén López: Esta novela será unha das grandes do noso tempo. Diario de Pontevedra (19.6.2009).

Manuel Jabois: Teño a ambición de encher un oco na literatura galega (entrevista). Diario de Pontevedra (18.6.2009).

Ana Estévez: Monte Louro é unha referencia mítica (entrevista). A Nosa Terra (16.4.2009).

Armando Requeixo: Memorias da fin do mundo. A nosa terra (9.1.2009).

Juan Ángel Juristo: El señor Lugrís. ABC (28.6.2008).

Ángel Basanta: El señor Lugrís y la negra sombra. El Cultural (29.5.2008).

Iago Martínez: O risco dunha literatura sectorial. El País (16.5.2008).

María Conde: Empecei a ser pontevedrés no territorio do Gremio de Mareantes (entrevista). La Voz de Galicia (12.4.2008).

Dolores Vilavedra: Sen complexos de segundóns. El País (11.4.2008).

Manuel Jabois: Xente que fai o seu produto en tardes, véndeo meses (entrevista). Diario de Pontevedra (6.4.2008).

Arturo Ruibal: Entre libros. Diario de Pontevedra (9.3.2008).

Xulio Valcárcel: O señor Lugrís e a negra sombra. El Ideal Gallego (3.2.2008).

Xosé M. Eyré: Lugrís, pintor e náufrago. A Nosa Terra (10.1.2008).

V. Olveira: Luís Rei derriba os clixés de Lugrís que o ven como o último bohemio. El Correo Gallego (10.1.2008).

Martín Pawley: Publicar a lenda. ProTexta (5, inverno 2007-2008).

Vicente Araguas: A negra sombra de Lugrís. Diario de Ferrol (2.12.2007).

C. Rodríguez: Urbano Lugrís, un mar de áncoras e misterior. Galicia Hoxe (2.12.2007).

Ramón Nicolás: O retorno de Ulyses Fingal. La Voz de Galicia (17.11.2007).

Armando Requeixo: Percalinópole funambulesca. La Opinión A Coruña (17.11.2007).

Inés Astray Suárez: Luís Rei Núñez, El señor Lugrís y la negra sombra. Ojosdepapel.com (4.11.2007).

Ramón Rozas: O enxame do señor Lugrís. Diario de Pontevedra (26.10.2007).

Araceli Silva: Lugrís, protagonista da bohemia (entrevista). Diario de Pontevedra (21.10.2007).

Ramiro Fonte: Luces de Bohemia. A Nosa Terra (4.10.2007).

Isabel Bugallal: Lugrís malgastó su talento de forma consciente y asumida (entrevista). La Opinión A Coruña (26.9.2007).

Paola Obelleiro: A lenda alongada de Urbano Lugrís. El País (28.9.2007).

Ángel Varela: Una novela sobre Urbano Lugrís ahonda en la intimidad del pintor. La Voz de Galicia (25.9.2007).

Ángel Varela: La fantástica existencia de Lugrís. La Voz de Galicia (6.8.2007).

Armando Requeixo: Mar de Luz. Tempos Novos (106, marzo de 2006).

Sandra Faginas: Historia dun amor crepuscular. La Voz de Galicia (11.2.2006).

Xosé Carlos Caneiro: De luz, digo. La Voz de Galicia (4.2.2006).

Xosé M. Eyré: Do difícil que é amar e ser amado. A Nosa Terra (2.2.2006).

María Rodríguez Suárez: Toda a vida. Vieiros (27.1.2006).

María Conde: Todos queremos estar a ben con alguén (entrevista). La Voz de Galicia (18.1.2006).

Laura Caveiro: Toda a vida. Faro de Vigo (22.12.2005).

Xosé M. Eyré: Unha aventura sen destino. A Nosa Terra (4.3.2004).

Luís Pousa: Unha crónica da amizade. La Voz de Galicia (28.2.2004).

Armando Requeixo: Liberia. Faro de Vigo (26.2.2004).

Francisco Martínez Bouzas: A aprendizaxe da vida. El Correo Gallego (22.2.2004).

Natalia Álvarez: Agora imos deixando de ter quen nos subministre contos (entrevista). Faro de Vigo (19.2.2004).

Tomás Ruibal: Unha historia de aprendizaxe. Diario de Pontevedra (4.1.2004).

Belén López: Luís Rei: ‘Os homes de principios están cautivos e desarmados’ (entrevista). Diario de Pontevedra (4.12.2003).

Adolfo Caamaño: Galiza, ano cero. A Nosa Terra (27.11.2003).

Xosé M. Eyré: Literatura e imaxes lembran o ‘Prestige’. A Nosa Terra (13.11.2003).

María Conde: Aínda seguimos pagando as consecuencias do ‘Prestige’. La Voz de Galicia (8.11.2003).

Vicente Araguas: O tour de force de Luís Rei en ‘Alma mareira’. El Correo Gallego (8.6.2003).

Belén López: O poeta feito de ondas e salitre. Diario de Pontevedra (6.6.2003).

Carme Vidal: A literatura é a que mellor vai contar a traxedia do ‘Prestige’ (entrevista). A Nosa Terra (5.6.2003).

Belén López: Sentín a agresión do ‘Prestige’ como unha agresión a min mesmo (entrevista). Diario de Pontevedra (5.6.2003).

Rodri García: Luís Rei Núñez novela unha viaxe melancólica en ‘O corvo de chapapote’. La Voz de Galicia (2.6.2003).

Armando Requeixo: Onda o azul das calas milagreiras. Faro de Vigo (29.5.2003).

Manuel Vidal Villaverde: Á procura das palabras precisas (entrevista). Atlántico Diario (25.5.2003).

Ramón Loureiro: Alma mareira. La Voz de Galicia (3.5.2003).

Rodri García: Unha memoria mareira. La Voz de Galicia (27.7.2002).

José Manuel Sande: La vida de un mmunicipio en páginas. La Voz de Galicia (14.7.2002).

Ángela Briones: Muros, el retrato de un alma mareira. El Correo Gallego (11.7.2002).

Xesús Fraga: O libro é unha homenaxe ao heroísmo (entrevista). La Voz de Galicia (1.4.2002).

X. A. Neira Cruz: Luís Rei novela un atentado a Franco na Coruña. La Voz de Galicia (1.4.2002).

Carlos Fernández: Antifranquismo. La Voz de Galicia (1.4.2002).

Silvia Longueira: O pasado próximo. La Voz de Galicia (1.4.2002).

Ignacio Echevarría: Tres noveles tardíos. El País (2.2.2002)

Santos Sanz Villanueva: Expediente Artieda. El Cultural (2.1.2002).

Juan Luís Blanco Valdés: Expediente Artieda. Revista Galega do Ensino (31, maio 2001).

Armando Requeixo: Tempo de angor. Tempos Novos (44, xaneiro 2001).

Ramón Nicolás: Unha novela de renuncias. Guía dos Libros Novos (decembro 2000).

Tere Grandín: Pretendo que as miña obras conmovan os seus lectores (entrevista). Faro de Vigo (16.12.2000).

Fina Casalderrey: Se vas ó ‘río’ lavar... Diario de Pontevedra (2.12.2000).

Belén López: ‘Expediente Artieda’, o la historia de un grupo de gente anónima. Diario de Pontevedra (1.12.2000).

Xosé M. Eyré: Resignación. A Nosa Terra (30.11.2000).

M. Blanco Rivas: Novela sobre a guerrilla urbana antifranquista. Faro de Vigo (25.11.2000).

Francisco Martínez Bouzas: Historia dos esquecidos. El Correo Gallego (12.11.2000).

Tomás Ruibal: Franquismo á galega. Diario de Pontevedra (12.11.2000).

Ramón Loureiro: Un poeta, unha novela La Voz de Galicia (9.11.2000).

Ana López: Cun premio logras maior proxección dunha obra (entrevista). Diario de Pontevedra (5.11.2000).

Vicente Araguas: Indo por libre. O Correo Galego (28.9.2000).

Teresa Seara: Tratado da vida. Tempos Novos (setembro 2000).

Carlos L. Bernárdez: Unha escrita contra o tempo. Guía dos Libros Novos (xullo, agosto 2000).

María Varela: Unha novela aspira a capturar nas páxinas un anaco de vida (entrevista). Diario de Pontevedra (26.6.2000).

Francisco Fernández Naval: Sobre o pracer de ler novelas. 4Gatos.

Javier Rodríguez Marcos: Expediente Rei Núñez. ABC Cultural (23.9.2000).

César Lorenzo Gil: Sempre tomo partido polos que perderon na historia (entrevista). A Nosa Terra (29.6.2000).

Carmen Villar: Quería que prevalecera na novela o heroísmo desinteresado (entrevista). Faro de Vigo (27.6.2000).

Xosé Manuel Pereiro: O escritor Luís Rei Núñez logra o premio Xerais. El País (26.6.2000).

Luis Alonso Girgado: Una voz sensible y emocionada. El Correo Gallego (3.1.1999).

Xesús González Gómez: Invitación á viaxe. A Nosa Terra (5.10.1995).

Vicente Araguas: Comienzo movido. Leer (outubro 1995).

Pilar Comesaña: Luís Rei. El semanal (circa 1995).

Xoán Acuña: Dieste sentíase dunha nación chamada Galicia pero non excluía outras realidades (entrevista). Atlántico Diario (17.5.1995).

X. M. Del Caño: Cinco horas con Dieste valían por un curso na Facultade. Faro de Vigo (14.5.1995).

Vicente Araguas: Poesía confortable. El Correo Gallego (20.4.1995).

María Xosé Porteiro: En esto, o que resiste gaña. La voz de Galicia (circa 1995).

Xesús González Gómez: Oficio de escreber, un libro de entrevistas. A Tosa Terra (18.10.1990).

Vicente Araguas: Esa terrible Dánae. El Urogallo (1988).

Valentí Puig: Perfil de Rafael Dieste. Zona Cultural (circa 1988).

Xosé Luís Vilela: A procura da historia recente. La Voz de Galicia (3.12.1987).

Andrés Trapiello: La vida de un hombre. Sur Exprés (3, verano 1987).

Fernando Salgado: A fecunda travesía de Rafael Dieste. La Voz de Galicia (20.8.1987).

Uxía Blanco. Recital de poesía de Luís Rei Núñez. Diario de Pontevedra (11.3.1986).

Siro: Poetas, Luís Rei Núñez. La Voz de Galicia (21.12.1985).

César Antonio Molina: El difícil interregno de la literatura gallega. El País (31.12.1983).

Miguel Anxo Fernán-Vello: Para matar o tempo. A Nosa Terra (15.4.1983).