Urbano Lugrís

Catálogos 1989

Sinopsis

URBANO LUGRÍS
Texto de LRN: «A novela pintada da quimera.» Exposición antolóxica, 1989 (Galego/castelán). Xunta de Galicia-Concello da Coruña. A Coruña, Vigo. Comisario:Luís Rei Núñez.

Más libros

Ver todos