Trobas donceles

Poesía 1980

Sinopse

Nove aproximacións sonetísticas reunidas no cartafol con que LRN tivo o atrevemento de debutar no seu plistoceno creativo. Desde o amor que estreaba un corazón novo do trinque, e á beira do Atlántico, na euforia irreflexiva do verán da existencia, di o poeta: “Sediados do alto mar craros no escuro / nas primicias, por sempre este nocturno”.

Máis libros

Ver todos